Forslag frå stortingsrepresentantane Sigvald Oppebøen Hansen og Britt Hildeng om gjennomgang av dei nye reglane i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd. Ytingar under medisinsk rehabilitering og under attføring

Dokument nr. 8:62 (2001-2002), Innst. S. nr. 141 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Britt Hildeng, Sigvald Oppebøen Hansen Saken er behandlet i kommunalkomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 18.04.2002 Innst. S. nr. 141 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.04.2002

   Behandlet i Stortinget: 30.04.2002