Forslag fra stortingsrepresentantene Carl I. Hagen, Kristin Halvorsen, Siv Jensen og Øystein Djupedal om maksimalsats for oppholdsbetaling i barnehager

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Carl I. Hagen, Kristin Halvorsen, Øystein Djupedal, Siv Jensen Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Forslag fra (FrP) og (SV) Innstilling avgitt 13.06.2002 Innst. S. nr. 257 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.06.2002

   Behandlet i Stortinget: 17.06.2002