Forslag fra stortingsrepresentantene Lena Jensen og Rune J. Skjælaaen om lovforbud mot reklame i lærebøker i grunnskolen og videregående skole

Dokument nr. 8:78 (2001-2002), Innst. S. nr. 120 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Lena Jensen, Rune J. Skjælaaen Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (SV) og (SP) Innstilling avgitt 21.03.2002 Innst. S. nr. 120 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.03.2002

   Behandlet i Stortinget: 29.04.2002