Forslag fra stortingsrepresentantene Åsa Elvik, Bendiks H. Arnesen og Hill-Marta Solberg om gjenopprettelse av tipstelefon for miljøkriminalitet og økonomisk svindel i fiskenæringa

Dokument nr. 8:80 (2001-2002), Innst. S. nr. 181 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Åsa Elvik, Bendiks H. Arnesen, Hill-Marta Solberg Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (SV) og (A) Innstilling avgitt 14.05.2002 Innst. S. nr. 181 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.05.2002

   Behandlet i Stortinget: 23.05.2002