Forslag frå stortingsrepresentantane Magnhild Meltveit Kleppa og Rune J. Skjælaaen om betre prosessar ved etablering av flyktningmottak

Dokument nr. 8:83 (2001-2002), Innst. S. nr. 133 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Magnhild Meltveit Kleppa, Rune J. Skjælaaen Saken er behandlet i kommunalkomiteen Forslag fra (SP) Innstilling avgitt 11.04.2002 Innst. S. nr. 133 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.04.2002

   Behandlet i Stortinget: 18.04.2002