Folketrygdfondet - endring av Reglementets § 9

St.prp. nr. 52 (2001-2002), Innst. S. nr. 173 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 08.05.2002 Innst. S. nr. 173 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.05.2002

   Behandlet i Stortinget: 04.06.2002