Ny universitetsklinikk i Trondheim

St.prp. nr. 53 (2001-2002), Innst. S. nr. 193 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 23.05.2002 Innst. S. nr. 193 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.05.2002

   Behandlet i Stortinget: 28.05.2002