Forslag fra stortingsrepresentantene Inger S. Enger og Morten Lund om å lovfeste kjønnsnøytrale pensjonsordninger

Dokument nr. 8:124 (2001-2002), Innst. S. nr. 190 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Inger S. Enger, Morten Lund Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (SP) Innstilling avgitt 21.05.2002 Innst. S. nr. 190 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.05.2002

   Behandlet i Stortinget: 04.06.2002