Forslag fra stortingsrepresentant Gunhild Øyangen om å be Regjeringen fremme forslag om endring i lov om medisinsk bruk av bioteknologi - adgang til oppsøkende genetisk veiledning

Dokument nr. 8:51 (1997-98), Innst. S. nr. 171 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Gunhild Elise Øyangen Saken er behandlet i sosialkomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 30.04.1998 Innst. S. nr. 171 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.04.1998

   Behandlet i Stortinget: 26.05.1998