Forslag fra stortingsrepresentantene Annelise Høegh, Inge Lønning og Sonja Irene Sjøli om adgangen til oppsøkende genetisk virksomhet/veiledning

Dokument nr. 8:65 (1997-98), Innst. S. nr. 171 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Annelise Høegh, Inge Lønning, Sonja Irene Sjøli Saken er behandlet i sosialkomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 30.04.1998 Innst. S. nr. 171 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.04.1998

   Behandlet i Stortinget: 26.05.1998