Forslag fra stortingsrepresentantene Magnhild Meltveit Kleppa, Jorunn Ringstad og Inger S. Enger om en gjennomgang av lovgivningen om konsesjonskraft

Dokument nr. 8:25 (2001-2002), Innst. S. nr. 50 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Inger S. Enger, Jorunn Ringstad, Magnhild Meltveit Kleppa Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (SP) Innstilling avgitt 27.11.2002 Innst. S. nr. 50 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.11.2002

   Behandlet i Stortinget: 12.12.2002