Forslag fra stortingsrepresentantene Ola D. Gløtvold, Eli Sollied Øveraas og Sigbjørn Molvik om åpenhet i saksbehandlingen i de regionale helseforetakene

Dokument nr. 8:107 (2001-2002), Innst. S. nr. 42 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Eli Sollied Øveraas, Ola D. Gløtvold, Sigbjørn Molvik Saken er behandlet i sosialkomiteen Forslag fra (SP) og (SV) Innstilling avgitt 21.11.2002 Innst. S. nr. 42 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.11.2002

   Behandlet i Stortinget: 28.11.2002