Forslag fra stortingsrepresentantene Karin S. Woldseth, Kenneth Svendsen, Gjermund Hagesæter og Ulf Erik Knudsen om å forby offentliggjøring av skattelister

Dokument nr. 8:150 (2001-2002), Innst. S. nr. 14 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Gjermund Hagesæter, Kenneth Svendsen, Karin S. Woldseth, Ulf Erik Knudsen Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 01.11.2002 Innst. S. nr. 14 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.11.2002

   Behandlet i Stortinget: 07.11.2002