Forslag fra stortingsrepresentantene Per Sandberg, Karin S. Woldseth og Kenneth Svendsen om omlegging og utbygging av kommunal og offentlig informasjon gjennom bruk av eksisterende TV-nett (tekst-tv) frem til publikum i forbindelse med kommunal og regional utbygging av bredbånd

Dokument nr. 8:151 (2001-2002), Innst. S. nr. 38 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kenneth Svendsen, Karin S. Woldseth, Per Sandberg Saken er behandlet i samferdselskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 21.11.2002 Innst. S. nr. 38 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.11.2002

   Behandlet i Stortinget: 09.12.2002