Problemer med søkeløsningen

Søkeløsningen på stortinget.no er dessverre ute av funksjon. Vi beklager dette, og jobber med å løse problemet.

Lov om biobanker (biobankloven)

Ot.prp. nr. 56 (2001-2002), Innst. O. nr. 52 (2002-2003), beslutning. O. nr. 58 (2002-2003)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 11.12.2002 Innst. O. nr. 52 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.12.2002

   Behandlet i Odelstinget: 23.01.2003

   Behandlet i Lagtinget: 28.01.2003