Samtykke til inngåelse av en avtale mellom Norge og Tyskland om tilskudd til Deutsche Schule Oslo - Max Tau (Den tyske skolen i Oslo) og praktikantplasser for norske studenter i Tyskland

St.prp. nr. 78 (2001-2002), Innst. S. nr. 4 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 15.10.2002 Innst. S. nr. 4 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.10.2002

   Behandlet i Stortinget: 17.10.2002