Embetsutnemningar m.m. 1. juli 2001 - 30. juni 2002

St.meld. nr. 11 (2002-2003), Innst. S. nr. 96 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 14.01.2003 Innst. S. nr. 96 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.01.2003

   Behandlet i Stortinget: 11.02.2003