Endringar i løyvingar mv. i forsvarsbudsjettet for 2002

St.prp. nr. 13 (2002-2003), Innst. S. nr. 65 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 04.12.2002 Innst. S. nr. 65 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.12.2002

   Behandlet i Stortinget: 06.12.2002