Resept for et sunnere Norge. Folkehelsepolitikken

St.meld. nr. 16 (2002-2003), Innst. S. nr. 230 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 27.05.2003 Innst. S. nr. 230 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.05.2003

   Behandlet i Stortinget: 05.06.2003