Forslag fra stortingsrepresentantene Åslaug Haga, Kent Inge Stenberg Ryen og Rune J. Skjælaaen om å etablere en ordning med daglig utdeling av gratis frukt og grønt til alle elever i grunnskolen

Dokument nr. 8:18 (2002-2003), Innst. S. nr. 230 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kent Inge Stenberg Ryen, Rune J. Skjælaaen, Åslaug Haga Saken er behandlet i sosialkomiteen Forslag fra (SP) Innstilling avgitt 27.05.2003 Innst. S. nr. 230 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.05.2003

   Behandlet i Stortinget: 05.06.2003