Forslag fra stortingsrepresentantene Inga Marte Thorkildsen og Heikki Holmås om forbud mot reklame for kosmetisk kirurgi og innføring av 18 års aldersgrense for kosmetisk kirurgi

Dokument nr. 8:8 (2002-2003), Innst. S. nr. 153 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Heikki Eidsvoll Holmås, Inga Marte Thorkildsen Saken er behandlet i sosialkomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 04.03.2003 Innst. S. nr. 153 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.03.2003

   Behandlet i Stortinget: 01.04.2003