Statsministerens redegjørelse om FN-toppmøtet om bærekraftig utvikling i Johannesburg

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Redegjørelse fra statsministeren

Saksgang

  1. Status