Forslag fra stortingsrepresentantene Karin S. Woldseth, Ulf Erik Knudsen, Per Sandberg, Øystein Hedstrøm, André Kvakkestad og Kenneth Svendsen om stans i planene om digitalt bakkenett, og revurdering av Norges digitale infrastruktur

Dokument nr. 8:17 (2002-2003), Innst. S. nr. 191 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra André Kvakkestad, Kenneth Svendsen, Karin S. Woldseth, Øystein Hedstrøm, Per Sandberg, Ulf Erik Knudsen Saken er behandlet i samferdselskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 10.04.2003 Innst. S. nr. 191 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.04.2003

   Behandlet i Stortinget: 29.04.2003