Samtykke til ratifikasjon av en avtale med tilhørende vedlegg mellom EFTA- statene og Singapore undertegnet på Island 26. juni 2002 (frihandelsavtale)

St.prp. nr. 15 (2002-2003), Innst. S. nr. 64 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 04.12.2002 Innst. S. nr. 64 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.12.2002

   Behandlet i Stortinget: 10.12.2002