Endringer på statsbudsjettet for 2002 under kapitler administrert av Miljøverndepartementet

St.prp. nr. 20 unntatt Kap. 1471 (2002-2003), Innst. S. nr. 79 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Miljøverndepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 11.12.2002 Innst. S. nr. 79 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.12.2002

   Behandlet i Stortinget: 19.12.2002