Endringer på statsbudsjettet for 2002 under kapitler administrert av Miljøverndepartementet

St.prp. nr. 20 kap. 1471 (2002-2003), Innst. S. nr. 49 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Miljøverndepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 27.11.2002 Innst. S. nr. 49 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.11.2002

   Behandlet i Stortinget: 10.12.2002