Endringer av bevilgninger mv. for 2002 på Fiskeridepartementets område

St.prp. nr. 23 kap. 1020 (2002-2003), Innst. S. nr. 71 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Fiskeridepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 06.12.2002 Innst. S. nr. 71 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.12.2002

   Behandlet i Stortinget: 11.12.2002