Endringer på statsbudsjettet for 2002 under kapitler administrert av Utdannings- og forskningsdepartementet

St.prp. nr. 24 (2002-2003), Innst. S. nr. 71 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utdannings- og forskningsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 06.12.2002 Innst. S. nr. 71 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.12.2002

   Behandlet i Stortinget: 11.12.2002