Forslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Sigbjørn Molvik om endring av reglene for egenbetaling for institusjonsopphold for personer med forsørgeransvar for barn

Dokument nr. 8:25 (2002-2003), Innst. S. nr. 159 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Karin Andersen, Sigbjørn Molvik Saken er behandlet i sosialkomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 18.03.2003 Innst. S. nr. 159 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.03.2003

   Behandlet i Stortinget: 01.04.2003