Forslag fra stortingsrepresentantene Grethe Fossli, Anne Helen Rui og Knut Storberget om fremskyndet evaluering og endring av tomtefesteloven etter at den nå har virket i ett år

Dokument nr. 8:26 (2002-2003), Innst. S. nr. 102 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Grethe Fossli, Knut Storberget, Anne Helen Rui Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 23.01.2003 Innst. S. nr. 102 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.01.2003

   Behandlet i Stortinget: 18.02.2003