Økt tilførsel av egenkapital i Posten Norge AS og NSB AS i forbindelse med underdekning i selskapenes pensjonsordning i Statens Pensjonskasse

Budsjett-innst. S. nr. 6 (2002-2003), jf. St.prp. nr. 1, Tillegg nr. 15 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 11.12.2002 Budsjett-innst. S. nr. 6 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.12.2002

   Behandlet i Stortinget: 13.12.2002