Omdanning av Statens vegvesens produksjonsvirksomhet til statlig aksjeselskap

Budsjett-innst. S. nr. 6 (2002-2003) jf. St.prp. nr. 1, Tillegg nr. 1 (2002-2003) Kap. 1321

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 11.12.2002 Budsjett-innst. S. nr. 6 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.12.2002

   Behandlet i Stortinget: 13.12.2002