Innstilling fra finanskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2003 vedrørende rammeområde 21 (eksportgarantier mv.), rammeområde 22 (finansadministrasjon), enkelte tema under Finansdepartementet, enkelte garantier under Finansdepartementet og Nærings- og handelsdepartementet, statsbudsjettets 90-poster, kapitlene som gjelder overføring til eller fra Statens petroleumsfond og fullmakt til å ta opp statslån mv.

Til Stortinget

Oslo, i finanskomiteen, den 11. desember 2002

Siv Jensen

leder og ordf.

for forslag til vedtak I, V og VI utenfor rammeområdene

Svein Flåtten

ordf. for kap. 5343 og forslag til vedtak VIII utenfor rammeområdene

Ranveig Frøiland

ordf. for kap. 101, 161, 281, 286, 324, 732, 935, 1300, 1315, 1322, 1353, 1371, 1544, 1725, 2410, 2412, 2420, 2422, 2426, 3100, 3101, 3571, 3572, 3950, 3961, 4312, 4315, 4353, 4634, 4725, 5310, 5312, 5320, 5322, 5491 og 5603 samt forslag til vedtak III og IV utenfor rammeområdene

Gjermund Hagesæter

ordf. for kap. 1650 og 1651

Heidi Larssen

ordf. for kap. 1602, 4602 og 5605

Morten Lund

ordf. for kap. 1632

Audun Bjørlo Lysbakken

ordf. for kap. 1618, 1634 og 4618 samt forslag til vedtak IV og VI under rammeområde 22

Torstein Rudihagen

ordf. for kap. 1670 samt forslag til vedtak II under rammeområde 22

Heidi Grande Røys

ordf. for kap. 1610 og 4610 samt forslag til vedtak III under rammeområde 22

May Britt Vihovde

ordf. for kap. kap. 1620, 1637 og 4620 samt forslag til vedtak V under rammeområde 22

Ingebrigt S. Sørfonn

sekretær og ordf. for kap. 1600, 1630, 2460, 4600, 5460 og 5999 samt forslag til vedtak II under rammeområde 21 og vedtak II og VII utenfor rammeområdene