For budsjetterminen 2003. Om endringer på statsbudsjettet medregnet folketrygden 2003

Budsjett-innst. S. nr. 5 (2002-2003), jf. St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 9 kap. 2541(2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 09.12.2002 Budsjett-innst. S. nr. 5 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.2002

   Behandlet i Stortinget: 12.12.2002