For budsjetterminen 2003. Om endringer i St.prp. nr. 1 (2002-3003) Helsedepartementet

Budsjett-innst. S. nr. 11 (2002-2003), jf. St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 7 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 06.12.2002 Budsjett-innst. S. nr. 11 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.12.2002

   Behandlet i Stortinget: 11.12.2002