Riksrevisjonens kontroll med statsrådens (departementets) myndighetsutøvelse i saker som gjelder aksjeselskaper, statsforetak og enkelte organer mv organisert ved særskilt lov, herunder Norges Bank for 1995 (Dokument nr. 3:4 (1996-97), Innst. S. nr. 110 (1996-97))

Dokument nr. 3:4 (1996-97), Innst. S. nr. 110 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 30.01.1997 Innst. S. nr. 110 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.01.1997

   Behandlet i Stortinget: 06.02.1997