Forslag fra stortingsrepresentantene Olav Gunnar Ballo, Karin Andersen og Sigbjørn Molvik om akuttmedisinske kommunikasjonssentralers (AMK) framtidige struktur

Dokument nr. 8:36 (2002-2003), Innst. S. nr. 172 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Karin Andersen, Olav Gunnar Ballo, Sigbjørn Molvik Saken er behandlet i sosialkomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 01.04.2003 Innst. S. nr. 172 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.04.2003

   Behandlet i Stortinget: 08.04.2003