Forslag fra stortingsrepresentantene Inger S. Enger, Odd Roger Enoksen, Ingvild Vaggen Malvik og Inge Ryan om innføring av to-prissystem på strøm gjennom differensiert elavgift

Dokument nr. 8:40 (2002-2003), Innst. S. nr. 135 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Inge Ryan, Ingvild Vaggen Malvik, Inger S. Enger, Odd Roger Enoksen Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Utkast til innstilling er forelagt for finanskomiteen til uttalelse
Forslag fra (SP) og (SV)
Innstilling avgitt 20.02.2003 Innst. S. nr. 135 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.02.2003

   Behandlet i Stortinget: 25.02.2003