Forslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Øystein Djupedal om økt statlig bostøtte og forslag om en kompensasjonsordning til kommuner som får uforutsett store utgifter til sosialhjelp på grunn av økte strømpriser, for å sikre eldre og vanskeligstilte trygghet for at de vil få hjelp med å betale for nødvendig oppvarming

Dokument nr. 8:43 (2002-2003), Innst. S. nr. 127 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Karin Andersen, Øystein Djupedal Saken er behandlet i kommunalkomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 17.02.2003 Innst. S. nr. 127 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.02.2003

   Behandlet i Stortinget: 20.02.2003