For budsjetterminen 2003. Om endringar i St.prp. nr. 1 (2002-3003) under diverse kapittel administrerte av Justis- og politidepartementet

Budsjett-innst. S. nr. 1, Tillegg nr. 1 (2002-2003), jf. Stp. nr. 1 Tillegg nr. 5 kap. 5630 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 28.11.2002 Budsjett-innst. S. nr. 1 Tillegg nr. 1 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.11.2002

   Behandlet i Stortinget: 02.12.2002