Statsbudsjettet medregnet folketrygden for 2003

Budsjett-innst. S. nr. 1, Tillegg nr. 1 (2002-2003), jf. St.prp. nr. 1 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 28.11.2002 Budsjett-innst. S. nr. 1 Tillegg nr. 1 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.11.2002

   Behandlet i Stortinget: 02.12.2002