Tilleggsinnstilling fra finanskomiteen om skatte-, avgifts- og tollvedtak for 2003, endring av Stortingets skattevedtak for inntektsåret 2002, rammetilskudd til kommunesektoren mv. for 2003, tilfeldige utgifter og inntekter i statsbudsjettet for 2003 og statsbudsjettets kapitler som gjelder utbytte mv. for 2003. (Endret konklusjon)

Til Stortinget

Oslo, i finanskomiteen, den 28. november 2002

Siv Jensen

leder

Steinar Bastesen

ordf. for kap. 5555 og 5557

Øystein Djupedal

ordf. for kap. 5542, 5543, 5546 og 5547

Svein Flåtten

ordf. for kap. 5316, 5616, 5618, 5620, 5630, 5631, 5651, 5652, 5656, 5671, 5680, 5685 og 5692

Svein Roald Hansen

ordf. for kap. 5506, 5507, 5527 og 5548

Torbjørn Hansen

ordf. for kap. 5537, 5541, 5545, 5556, 5559 og 5571

Morten Lund

ordf. for kap. 5521

Per Erik Monsen

ordf. for kap. 571, 572, 5508 og 5536

Tore Nordtun

ordf. for kap. 5501, 5577, 5578 og 5700 samt vedtak I under E. Andre vedtak

Heidi Grande Røys

ordf. for kap. 5511

Bjørg Tørresdal

ordf. for kap. 5526, 5531 og 5583

May Britt Vihovde

ordf. for kap. 5565

Ingebrigt S. Sørfonn

sekretær og ordf. for kap. 2309 og 5309