Forslag fra stortingsrepresentantene Carl I. Hagen, Øyvind Vaksdal, Gjermund Hagesæter, Arne Sortevik og Karin S. Woldseth om å sikre nødvendige midler til Statnett for å redusere risiko i kraftforsyningen på Vestlandet

Dokument nr. 8:51 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arne Sortevik, Carl I. Hagen, Gjermund Hagesæter, Karin S. Woldseth, Øyvind Vaksdal Forslag fra (FrP)

Saksgang

  1. Status