Forslag fra stortingsrepresentantene Øystein Hedstrøm og Lodve Solholm om nye og enklere regler for avgiftsfri innførsel av reisegods, slik at kvoten for kjøtt- og kjøttprodukter settes til 10 kilo uten å omfattes av ost og fôrvarer

Dokument nr. 8:50 (2002-2003), Innst. S. nr. 152 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Lodve Solholm, Øystein Hedstrøm Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 04.03.2003 Innst. S. nr. 152 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.03.2003

   Behandlet i Stortinget: 18.03.2003