Lokaldemokrati, velferd og økonomi i kommunesektoren 2004 (kommuneproposisjonen)

St.prp. nr. 66 (2002-2003), Innst. S. nr. 259 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 16.06.2003 Innst. S. nr. 259 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.06.2003

   Behandlet i Stortinget: 19.06.2003