Kraftutbygging i Hattebergvassdraget

St.meld. nr. 23 (2002-2003), Innst. S. nr. 257 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 11.06.2003 Innst. S. nr. 257 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.2003

   Behandlet i Stortinget: 18.06.2003