Forslag fra stortingsrepresentantene Karita Bekkemellem Orheim, Eva M. Nielsen, Reidar Sandal og Karl Eirik Schjøtt-Pedersen om tiltak for å bedre den økonomiske situasjonen for kirkene

Dokument nr. 8:56 (2002-2003), Innst. S. nr. 194 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Eva M. Nielsen, Karita Bekkemellem, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, Reidar Sandal Saken er behandlet i kommunalkomiteen Utkast til innstilling er forelagt for kirke-, utdannings- og forskningskomiteen til uttalelse
Forslag fra (A)
Innstilling avgitt 11.04.2003 Innst. S. nr. 194 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Komiteens tilråding forkastet

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.04.2003

   Behandlet i Stortinget: 29.04.2003