Forslag fra stortingsrepresentantene Kenneth Svendsen, Øyvind Vaksdal og Ulf Erik Knudsen om å innføre krav om lokale folkeavstemninger ved bygging av bompengefinansierte veiprosjekter

Dokument nr. 8:65 (2002-2003), Innst. S. nr. 190 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kenneth Svendsen, Øyvind Vaksdal, Ulf Erik Knudsen Saken er behandlet i samferdselskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 10.04.2003 Innst. S. nr. 190 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.04.2003

   Behandlet i Stortinget: 29.04.2003