Forslag fra stortingsrepresentantene Carl I. Hagen, Øyvind Vaksdal og Øyvind Korsberg om tiltak for å sikre økt vannkraftproduksjon

Dokument nr. 8:71 (2002-2003), Innst. S. nr. 277 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Carl I. Hagen, Øyvind Vaksdal, Øyvind Korsberg Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 12.06.2003 Innst. S. nr. 277 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.06.2003

   Behandlet i Stortinget: 18.06.2003