Forslag fra stortingsrepresentantene Per Erik Monsen, Øyvind Korsberg, Øyvind Vaksdal og Henrik Rød om å evaluere effekten av hydrofluor-/perfluorkarboner (HFK/PFK)-avgiften

Dokument nr. 8:74 (2002-2003), Innst. S. nr. 188 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Henrik Rød, Øyvind Vaksdal, Øyvind Korsberg, Per Erik Monsen Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 10.04.2003 Innst. S. nr. 188 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.04.2003

   Behandlet i Stortinget: 08.05.2003